f

Անկախ

Ախտահանվում են նաև միկրոավտոբուսները. գործընթացն իրականացնում է Երևանի քաղաքապետարանը


Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ, ՀՀ առողջապահության նախարարության ցուցումով այսօրվանից սկսել են ախտահանման աշխատանքներ տարվել նաև մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը սպասարկող մասնավոր ընկերությունների հավաքակայաններում: Ի դեպ, այս գործընթացի պատասխանատվությունը ևս ամբողջությամբ իր վրա է վերցրել համայնքը:


«Երեկ անմիջապես եղավ քաղաքապետի հանձնարարականը, որ մենք պետք է մասնագիտացված ընկերության կողմից ախտահանում իրականացնենք նաև մասնավոր ընկերությունների հավաքակայաններում: Աշխատանքներն իրականացվում են քաղաքապետարանի միջոցներով: Ամբողջությամբ դաշտը վերցրել ենք մեր հսկողության տակ, ախտահանման աշխատանքները կիրականացվեն այնքան ժամանակ, որքան կպահանջվի առողջապահության նախարարի համապատասխան ցուցումով. կախտահանվի և՛ քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հանրային տրանսպորտը և մասնավոր երթուղիների շարժակազմերը»,- նշում է Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ժ/պ Էդգար Գալստյանը:


Մեր նկարահանող խումբն այսօր մայրաքաղաքի երթուղիները սպասարկող մասնավոր ընկերության ամենամեծ հավաքակայաններից մեկում էր: Աշխատանքներն իրականացվում է «Ախտահանման կենտրոն» ՓԲԸ կողմից: Հասարակական տրանսպորտը ախտահանվում է ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով և հատուկ նյութով:


«Մեր ընկերությունը սպասարկում է 11 երթուղի: Վաղն արդեն ամբողջությամբ կունենանք ախտահանված մեքենաներ»,- նշում է «ՄՈՒԱՏ» ՓԲԸ ֆինանսական տնօրեն Կարեն Բեգլարյանը:


Ախտահանման աշխատանքներ կիրականացվեն ամեն օր՝ յուրաքանչյուր հերթափոխից հետո: Մասնագիտացված հատուկ խմբերը կաշխատեն ողջ գիշեր, որպեսզի արդեն առավոտյան միկրոավտոբուսները, ավտոբուսները, տրոլեյբուսները և մետրոն ախտահանված ու պատրաստ լինեն շահագործման:

 

Other Articles from Author

Read also

Th Human Rights Defender’s office has received alarming-calls from the civilian residents about the fact that the Azerbaijani armed forces are firing shots on Sotk village
The RA Human Rights Defender received alarming calls today that the Azerbaijani Armed Forces yesterd..ay, on July 23 2021, started shootings near the Verin Shorzha village
Greece Must Recognize Artsakh to Atone For its Envoy’s PR Tour of Shushi
The group headed by the Human Rights Defender of Armenia Mr. Arman Tatoyan is in Yeraskh (Ararat province of the Republic of Armenia) to conduct fact-finding activities
Exposing the Fake Appeal Allegedly Sent by Baku Armenians to Catholicos
United States Arrests Turkish National For Exporting Defense Data to Turkey
The comment of the Foreign Ministry of Armenia on the declaration signed by the Presidents of Turkey and Azerbaijan
Perspectives | Does Baku favor Pashinyan in the Armenian elections?
The Court of Appeal dismissed the appeal submitted by Armenian PM’s representative
Top Economist Exposes Erdogan’s Lies on Bankrupt Turkish Economy
Foreign Minister of Iran Javad Zarif's visit to Armenia has commenced
To my suprise, I have been informed by the coaching staff of the Armenian National Team
Nagorno-Karabakh Is Moscow’s Latest Frozen Conflict
The session of the CSTO Council of Foreign Ministers in a narrow format has commenced.
In response to Levon Ter-Petrosyan’s proposal, Serzh Sargsyan emphasized that the bipartite alliance could not be effective
With Turkey, the Problem Is NATO Membership, Not Armenia. Removing them from the alliance would actually serve a useful purpose
The criminal attack of dragging and beating the Aravus village pastor by Azerbaijani military servicemen confirms urgent need for a security zone around Syunik.
Biden Poised to Recognize Massacres of Armenians as Genocide, Officials Say
Gurgen Khachatryan. Despite the difficulties, we managed to overcome the crisis at Ucom
Catholicosate of Cilicia Refiles Lawsuit Against Turkey
They are a threat to peace and solidarity in the region, undermining the internationally established foundations of the human rights system.
AGBU President Berge Setrakian’s Global Message for April 24th and 115th Anniversary of the Organization
Shameful Story of Wounded Armenian Soldier Ignored, Denied Medical Care
The so-called "Park" dedicated to the Artsakh war in Baku is a proof of Azerbaijani genocidal policy and state supported Armenophobia: the Human Rights Defender of Armenia
AZERBAIJANI MILITARY THROWING STONES AT CIVILIAN CAR IN SYUNIK CONFIRMS THE URGENT NEED FOR A SECURITY ZONE
More
More